Isten Jézus ellen van

Minden vallás eltérő nézeteket mutat Istenről és Jézusról. Mindkét vallás nem létezik, és mindkettő azonos. Néhányan Isten a megváltás monoteista szimbóluma. Másoknak nincs Isten, de sokan poliszteisták. Jézust általában soha nem találják meg Istennek, hanem prófétája vagy emberi változataként. Valamennyi vallásban Isten tiszteletben és hatalomban feletti Jézust. Isten és Jézus azonban része néhány nyugati vallásnak, és a Biblia azt tanítja, hogy egy Isten létezik és Jézus közvetítője, nem pedig egy másik Isten.

Isten az univerzum Teremtője vagy képviselője a nyugati vallásokban. Isten a legszentebb, és dicsőíteni és hálásnak kell lennie tanításaiért és képességéért, hogy az embereket paradicsomba vezesse. Jézus, mint minden ember, olyan ember, aki meglátogatja követőit. A nyugati vallásokban szent embernek tekintik, akit Isten munkájára küldtek el. Valójában néhány ember úgy véli, hogy Jézus Isten Fia. Isten nem öl meg. Ő nem ember. Halhatatlan lény, láthatatlan olyan emberek számára, mint te és én. Ezen vallások fontos szempontja a Bibliában, hogy Isten nem kísérti a Sátánt. Jézus képes és megölte a Bibliában. Halála azt jelenti, hogy megtisztítjuk a szívünket a bűntől. Jézus, Istennel ellentétben, bizonyos ember volt, akit a Sátán megkísérthet a bűnre és a gonoszra. Isten mindenható és elpusztíthatja az ördögöt, ha hiszel benne. Sokan úgy vélik, hogy Isten a mennyben van, az üdvösség és a megvilágosodás a mennyben van. Ő a Teremtő, és ezen a földön helyezkedik el, nem az evolúció, hanem az ember. Másrészt Jézus születése Betlehemben karácsonykor történik. Sok vallás ünnepnapként és szent kötelességként ünnepli ezt a napot. Jézus körül egész évben más ünnepek is vannak: húsvét, nagypéntek és még húsvét. Úgy mondják, hogy a Húsvét napja Jézus feltámadt a sírból, és csatlakozott az Atyához. Összefoglaló:

Isten és Jézus egyaránt vallási vezetõk a világ egyes nyugati vallásain. Isten halhatatlan, Jézus pedig ember. Jézustól kezdve, aki Máriával prófétál, Jézust mondják Isten egyetlen fiának. Egyes vallásokban Isten felelős a világ teremtéséért, és a földön élő emberek tisztelik tanításait és áldásait. Jézust Isten hírvivõjének tekintették és meggyilkolták, hogy megmentsék az embereket a bûnektõl. A vallási naptári évben ünnepek vannak Jézus életének eseményeinek megünneplésére: Karácsony volt a születésnapja, Húsvét és Húsvét. Egyes vallásokban ezeket a dátumokat szent kötelezettségek napjának tekintik.

IRODALOM