IHRM és Helyi HRM

„HRM”: „emberi erőforrás menedzsment”, amelynek két fő típusa van: Nemzetközi HRM vagy IHRM és Helyi HRM vagy specifikus HRM. Tehát hogyan különbözik ez a két vezérlőrendszer?

Az Ön nevében ODI-k működnek a nemzetközi vagy nemzeti határokon kívül, és helyi munkatársa a meghatározott, helyi és nemzeti határokon belül dolgozik. Ebben a tekintetben az IHRM-nek várhatóan nemcsak több szabályt és rendeletet fog betartani, hanem szigorúbb nemzetközi politikákat is, mint például a nemzetközi adózás, a foglalkoztatási jegyzőkönyvek, a nyelvi követelmények és a munkavállalási engedélyek. A helyi HRM-nek betartandó szabályok és rendeletek csak a közös helyi adózási és foglalkoztatási problémákra vonatkoznak.

Az IHRM ígéretesebb, mivel a nemzetközi szervezetek három különböző kategóriát vagy munkavállalói kategóriát foglalnak magukban: HCN, PCN és TCN. A HCN vagy a fogadó ország polgárai továbbra is annak a nemzetnek az állampolgárai, ahol a szervezetnek van külső leányvállalata. A PCN-k vagy egy szülő ország állampolgárai külföldi állampolgárok, akik a saját országukon kívül dolgoznak. Végül: a harmadik országbeli állampolgárok vagy harmadik fél állampolgárai elsősorban azok, akik állami vagy katonai szolgálatban vesznek részt. A szerződéses alkalmazottak nem képviselik sem a vállalkozót (a kormányt), sem a fogadó országot.

Mivel az IHRM-ek gyakran kapcsolatba lépnek a külföldiekkel, az IHRM-menedzsernek tanácsot kell adnia nekik, hogy vegyenek részt külön társadalmi-kulturális elmerülési gyakorlatokon és olyan gyakorlatokon, amelyek segítenek nekik az idegen országhoz való alkalmazkodásban. Ez ellentétes a hagyományos HRM beállításokkal, ahol ilyen képzésre már nincs szükség. A hazai nevelésre is nagyobb figyelmet lehet fordítani, például a gyermekek oktatására és a házastársak különleges foglalkoztatási lehetőségeire.

Több kockázatot jelent az EHRM, mivel több külső tényezőt vonnak be. A menedzsmentnek fel kell készülnie a következményekre, ha a hazafi nem működik elég jól. Más tényezőket - például a termelési feltételeket és a származási országok közötti diplomáciai kapcsolatokat - szintén befolyásolhatják. A PCN-ek és a TCN-k előnyei szintén veszélybe kerülhetnek, ha az árfolyamok hirtelen hanyatlásba kerülnek.

Összefoglaló:

1. Az IHMC a nemzeti határokon kívül működik, a helyi HRM pedig a határokon belül működik. 2.RRDR-k több funkcióval rendelkeznek, és szigorúan betartják a nemzetközi előírásokat, és szélesebb körű tevékenységekkel néznek szembe, mint a helyi HRM-ek. 3. A széles perspektívák szempontjából az OECD folyamatosan változik. 4. Az OECD nagyobb hangsúlyt helyez egy partner vagy hazafias munkavállaló személyes jólétére. 5. Az EJEE-vel összefüggésben több a kockázat, mint a belső kockázatoknál.

IRODALOM