Megváltás vs üdvösség
 

A megváltás és az üdvösség közötti különbséget jobban meg lehet magyarázni a kereszténység összefüggésében, mivel a megváltás és az üdvösség két hit a kereszténység vallásában. Bár mindkettő Isten cselekedete, van némi különbség abban, ahogyan ezeket a keresztényeknek kell megítélniük. Az egyes kifejezések áttekintésére többféle mód van. Mivel mindkettő az embereknek a bűn megmentéséről szól, az egyik kifejezés megkülönböztette a másiktól az, hogy ez a megmentés hogyan történik. Ennek eredményeként különbség van a két fogalom között, és meg kell érteni ezt a különbséget, többet megismerni a kereszténység dogmáiról. Ez a cikk célja a megváltás és az üdvösség közötti különbség tárgyalása.

Mi a megváltás?

Az Oxford angol szótár szerint a megváltás „a bűn, hiba vagy gonosz megmentésének vagy megmentésének cselekedete”. A megváltás közvetlenül a Mindenhatóktól származik. Más szavakkal, elmondható, hogy Istennek nagyobb szerepe van a megváltásban, mint az üdvösségben. Úgy gondolják, hogy a megváltás csak egyszer történt a történelemben, és ez is az Egyiptomból való kivonulás során. Ebben az esetben érdekes megjegyezni, hogy a megváltást nem a Mindenható angyala vagy hírnöke, hanem maga a Mindenható végezte.

Van egy másik hit a megváltásról. Ebben a teológusok azt mondják, hogy a megváltás szót akkor használják, amikor az egész emberiséget vesszük figyelembe. A tény illusztrálására azt mondják, hogy amikor Krisztus életét adta, hogy megmentse az egész emberiséget a büntetés adósságától, ezt az eseményt megváltásnak nevezik. Ennek oka az, hogy Krisztus megváltotta az egész emberi fajt.

Különbség a megváltás és az üdvösség között

Mi az üdvösség?

Az Oxford angol szótár szerint a megváltás azt jelenti, hogy „megszabadulunk a bűntől és annak következményeitől, amelyeket a keresztények úgy gondolnak, hogy a Krisztusba vetett hit váltja ki.” Ezután ismét az üdvösséget hírnökök küldésével juttatják el az emberekhez vagy a gyakorló keresztényekhez. Azt mondhatjuk, hogy a hírnök felel a megváltás helyesbítéséért. Krisztus az Isten hírnöke volt. Ismét az Isten adja az erőt a hírnöknek, hogy megszabadítson az embereknek. Ezért a hírvivőnek azt a hatalmat kell használnia, amelyet a Mindenható ad neki, hogy megmentse az embereket a nehézségek idején. Sőt, a megváltásról úgy gondolják, hogy a történelem során többször is megtörtént. Ez csak azt jelenti, hogy a Mindenható többször küldött üzeneteket vagy angyalokat küldött üdvösségre. Érdekes megállapítani, hogy az üdvözülés szót időnként számos más szó helyettesíti, például csodák, csodák és hasonlók. A megváltás fogalma előkészíti az utat annak a meggyőződésnek, hogy a csodák a Mindenható áldásai és szívessége révén történnek. Az a gyakorlat, hogy megköszönjük a Mindenhatót, majd a hírnököt a megváltás és az üdvösség tetteiért.

Ezután van egy másik hit a megváltásról. Az emberek úgy vélik, hogy amikor a világváltást használjuk, ez inkább az egyén megmentésére utal. Ennek értelmében Krisztus mindannyiunkat megmentette. Ez az üdvösség.

Mi a különbség a megváltás és az üdvösség között?

• Mind a megváltás, mind az üdvösség az emberek megmentésére vonatkozik a bûntõl.

• Isten inkább a megváltásban vesz részt, mint az üdvösségben. Ez nagy különbség a megváltás és az üdvösség között.

• Míg Isten veszi a kormányokat a megváltás során, az üdvösséget hírvivõk adják az embereknek.

• A megváltásban az Isten közvetlenül vesz részt, míg az üdvösségben közvetett módon.

• Van is egy vélemény, hogy a megváltás az egész emberiség megmentésére vonatkozik, az üdvösség pedig az egyes egyének megmentésére a büntetés adósságától.

Képek jóvoltából:


  1. Krisztus a kereszten a Wikicommonson keresztül (Public Domain)