Fő különbség - A részvények átruházása vagy átadása

A részvények átruházása és a részvények átruházása egyaránt magában foglalja a társaság részvénytulajdonának megváltozását. A részvények átruházása arra utal, hogy a befektető önkéntesen megváltoztatja részvényeinek tulajdonjogát azáltal, hogy azokat egy másik befektetőnek ruházza át. A részvények átruházása olyan mechanizmus, amellyel a részvények tulajdonjogát halál, öröklés, öröklés vagy csőd átruházza. Ez a legfontosabb különbség a részvények átruházása és átruházása között.

TARTALOM 1. Áttekintés és legfontosabb különbség 2. Mi a részvények átruházása 3. Mi az a részvények átadása 4. Összehasonlítás egymással - Átadás vs.

Mi a részvények átruházása?

A részvények átruházhatók számos olyan helyzet miatt, mint például új tőke bevonása, részvények adományozása egy másik személy számára vagy a befektetés visszaszerzése (befektetés visszaszerzése). Ebben az esetben a részvények eredeti tulajdonosát „átruházónak”, a részvények új tulajdonosát pedig „átvevő” -nek nevezik. A részvények átruházásakor ki kell tölteni egy „részvényátadási űrlapot”, amely tartalmazza az átruházás minden lényeges információját, és a részvény-igazolást át kell adni az új tulajdonosnak is. Az új részvényes köteles bélyegilletéket fizetni a részvények átruházásakor, ha a tulajdonos több mint 1000 fontot fizet a részvények megszerzéséért.

Egy állami társaság részvényei általában szabadon átruházhatók. Miután a részvényeket tőzsdén jegyzik, korlátozott ellenőrzés alatt áll a részvények jegyzői. Előfordulhat azonban, hogy az alábbiak szerint egyeztetett kritériumok vonatkoznak a részvények átruházásának korlátozására.

Az alapszabály korlátozásai (AOA)

Az alapszabály meghatározza a társaság működésének, irányításának és tulajdonjogának módját. A cikkek korlátozhatják a társaság hatáskörét a részvényesek érdekeinek védelme érdekében. Az AOA kijelentheti a társaság azon képességét is, hogy adott időpontban visszavásárolja a részvényeket

Részvényesi megállapodások

Ez a társaság részvényesei között létrejött megállapodás, amelynek fő célja befektetésük megőrzése. Az ilyen típusú megállapodások kollektív módon alakíthatók ki valamennyi részvényes között vagy a részvényesek egy meghatározott osztályán belül. Be lehet vonni azokat a záradékokat, amelyek megakadályozzák, hogy a nemkívánatos felek megszerezzék a társaság részvényeit, ami az ellenőrzés csökkenését eredményezheti.

Az igazgatóság elutasítása

Az alapszabály felhatalmazza az igazgatótanácsot a részvények átruházására vonatkozó kérelem elfogadására vagy elutasítására. Ha az igazgatók úgy érzik, hogy az átruházás iránti kérelem nem felel meg a társaság érdekében, akkor nem engedik meg, hogy az átruházás megtörténjen. Külön rendeletet kell elfogadni arra az esetre, ha az igazgatók megtagadják az átruházást.

Különbség a részvények átruházása és átadása között

Mi a részvények átruházása?

Az átruházónak érvényes akciót kell végrehajtania az átvevő javára, ha a részvény átruházása megvalósul. A részvények átruházására vonatkozó rendelkezéseket a 2013. évi társasági törvény 56. szakasza határozza meg. A részvények tulajdonosának halála esetén a részvényeket törvényes örököseinek továbbítják. A kedvezményezett örökösök nevét be kell vezetni a társaság tagjainak nyilvántartásába, ha jogosultak lesznek az elhunyt részvényes részvényeihez.

Az elhunyt részvényes részvényeinek átruházásához szükséges dokumentumok a következők:


  • A halálos igazolás hiteles másolata Eredeti részvénytanúsítvány Az igazgatási levél utódlási igazolása A törvényes örökösök által aláírt átadási kérelem

Mi a különbség a részvények átruházása és átadása között?

Referencialista:

Kép jóvoltából:

„Fülöp-szigeteki tőzsdei tanács” - Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) a Commons Wikimedia-on keresztül